Atmos Chrást logo

PODPORA SPOLEČNOSTI ATMOS

Následující projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Klíčové světové veletrhy v oblasti stavební techniky a technologie výroby a úpravy stlačeného vzduchu 2021, 2022

Předmětem projektu je prezentace produktů společnosti ATMOS Chrást, s.r.o., zejména pojízdných kompresorů, na veletrhu Bauma 2022 v Mnichově, který patří mezi nejvýznamnější evropské veletrhy zacílené na stavební mechanizaci.

Optimalizace olejového okruhu

Společnost ATMOS Chrást s.r.o. získala podporu na nákup služeb Katedry energetických strojů a zařízení ZČU. Experimentální analýza účinnosti olejových separátorů, založená na využití optických měřicích metod, slouží k inovaci olejového hospodářství točivých šroubových strojů.

Podpora exportu společnosti ATMOS Chrást s.r.o. na trzích Ruska a střední Asie, Polska, Jižní Ameriky a Blízkého východu

Obsahem projektu byla účast na 3 zahraničních výstavách a veletrzích (Bauma Mnichov, Autostrada Kielce a ComVac Hannover) s cílem oslovení nových exportních trhů a upevnění vztahů se stávajícími zahraničními zákazníky.

Zvyšování spolehlivosti šroubového kompresoru

Obsahem projektu je výzkum a vývoj směřující ke zvýšení spolehlivosti šroubových kompresorů, a to v oblasti monitorování provozu, konstrukčního řešení bloků a testování kvality. Na vývoji monitorovacího systému spolupracuje Regionální inovační centrum elektrotechniky Západočeské univerzity v Plzni.

Výroba inovovaného šroubového bloku

Obsahem projektu je pořízení moderního CNC obráběcího centra, nezbytného pro zavedení automatizované produktivní výroby inovovaného šroubového rotoru.

BAUMA A COMVAC 2019

Předmětem projektu je prezentace produktů společnosti ATMOS Chrást, s.r.o., zejména pojízdných a stacionárních šroubových kompresorů, na 2 významných zahraničních veletrzích s cílem oslovení nových exportních trhů a upevnění vztahů se stávajícími zahraničními zákazníky.

PEVNOSTNÍ VÝPOČTY

ATMOS vývoj s.r.o., dceřiná společnost společnosti AMTOS Chrást s.r.o., realizuje projekt Pevnostní výpočty, podpořený v programu Partnerství znalostního transferu, OP PIK. Cílem projektu je rozšířit odborné kapacity společnosti ATMOS vývoj s.r.o. v oblasti konkurenčních řešení strojů a zařízení o pevnostní výpočty, s jejichž pomocí bude možné provádět optimalizaci dílů z hlediska hmotnosti, spotřeby materiálu apod. Znalosti podnik získá přenosem z KME FAV ZČU.

Kontakt

Konzultace
zdarma

+420 377 860 174 8:00 - 16:30
Plzeňská 149 330 03, Chrást