PŘEHLED NOVINEK ROKU 2022

4.1.2021

ATM – systém antikondenzačního managementu

Dovolujeme si Vám představit zařízení ATM nově nabízené pro kompresory Albert E.40 až Albert E.65. Toto zařízení bylo navrženo k ochraně šroubových kompresorů před vznikem kondenzátu.
Kondenzát vzniká ve šroubových kompresorech, které se nedokážou z důvodu nedostatečné zátěže ohřát na potřebnou pracovní teplotu. Takto vzniklý kondenzát se shromažďuje v oleji a způsobuje destruktivní korozi šroubového bloku. Abychom zabránili tomuto stavu, navrhlo naše vývojové oddělení „Systém antikondenzačního managementu – ATM“.
Popis funkce:
Pokud ve šroubovém kompresoru, v okamžiku kdy skončí odběr stlačeného vzduchu, ještě není dosaženo pracovní teploty, ATM zajistí recirkulaci stlačeného vzduchu zpět do sání kompresoru. Vzduch v tomto uzavřeném okruhu cirkuluje až do doby dosažení pracovní teploty kompresoru a poté je včetně vodních par vyfouknut do atmosféry. ATM i nadále sleduje provozní teplotu kompresoru a udržuje jí případnou opětovnou cirkulací v potřebném rozmezí. Kompresor je tak neustále udržován na optimální pracovní teplotě a je kdykoliv připraven pro dodávku stlačeného vzduchu.